ΝΕΑ
latest

Τα Ρουγκάτσια της Χαλάστρας χειροκροτήθηκαν και στην Θεσσαλονίκη

xeirokrotithikan ta rougkatsia tis xalastrasΠροπαραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα και οι Ρουγκατσάρηδες της Χαλάστρας και το Χορευτικό Τμήμα του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Δέλτα (ΚΠΟΔΔ) ξεσήκωσαν τη Θεσσαλονίκη με τους χορούς και το ζουρνά.
Οι «φουστανελάδες» περιπλανήθηκαν  με συνοδεία μουσικής στο κέντρο της πόλης.
Η διαδρομή ξεκίνησε στις 11.00 από το Λευκό Πύργο με κατεύθυνση προς Πλατεία Αριστοτέλους διά μέσου της οδού Τσιμισκή, ενώ εν συνεχεία έφτασε  ως τα Λουλουδάδικα και τα Λαδάδικα.Πρόκειται για ένα από τα λίγα παλαιά ομαδικά έθιμα που συνεχίζουν να τελούνται έως και σήμερα σε χωριά του κάμπου της Θεσσαλονίκης.
 «Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει στους ανθρώπους των πολιτιστικών συλλόγων που κρατούν ζωντανές παλιές ιστορίες, ήθη και έθιμα. Αυτή η εκδήλωση επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο ότι ο Δήμος Δέλτα, ο τόπος μας, είναι η συνείδηση της ιστορικής Θεσσαλονίκης.
Εδώ ήταν πάντα ο κάμπος, εδώ αναπτυσσόταν η γεωργία και η κτηνοτροφία, εδώ η αλιεία. Εδώ έβρισκε τη συνέχειά της η λαϊκή παράδοση της Μακεδονίας μας και του Ελληνισμού, τόσο κοντά στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, μόλις 15-20 λεπτά.
Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε καθιερώσει πια αυτή την εκδήλωση και οι Ρουγκατσάρηδες 'κατεβαίνουν' στην πόλη παραμονές Πρωτοχρονιάς για να θυμίσουν την ιστορική συνέχεια του λαού μας.
Με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε και τις ευχές μας, τις ευχές του Δήμου Δέλτα, τις ευχές του ζωογόνου κάμπου της κεντρικής Μακεδονίας για μια εύφορη από κάθε άποψη χρονιά»δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ευθύμιος Φωτόπουλος.

Τα κριτήρια για ρύθμιση μέχρι 50.000 euro

kritiria gia rythmisi mexri 50.000Υπεγράφη η υπουργική απόφαση του υπ. Οικονομικών, βάσει της οποίας εξειδικεύονται τα κριτήρια για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του νόμου 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισµό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν
Α. Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ ή/και οι οφειλές τους προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
Β. Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνου υπαγωγής στη ρύθμιση.
Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.
Από τη ρύθμιση εξαιρούνται:
Α. Οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (Α’ 130), ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο και
Β. Οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών.Κατόπιν των ανωτέρω ο οφειλέτης, ο οποίος εμπίπτει στις ως άνω κατηγορίες και οι συνολικές οφειλές του προς το δημόσιο δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, υποβάλλει αίτηση  στη Φορολογική Διοίκηση από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.
 Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη.Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο λαμβάνονται υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα και η αξία Ρύθμιση ανά κατηγορία οφειλετών
1. Ρυθμίσεις για την κατηγορία οφειλετών φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα ή νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ.
Α. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως 3.000 ευρώ:
Τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού Καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων ως εξής,
ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 36.
Β.  Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ:Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και  μέγιστος αριθμός δόσεων 120.
2. Ρυθμίσεις για την κατηγορία οφειλετών φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα ή νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με οφειλές προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους.
Α.  Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ ισχύει όπως ακριβώς τα προηγούμενα.
Β. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ:Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.
Καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων,βάσει των κάτωθι κανόνων.
 Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.
3. Ρυθμίσεις για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα.
Α. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το δημόσιο έως 20.000 ευρώ, όπως ακριβώς  για τις οφειλές έως 20.000 ευρώ για αυτούς που έχουν πτωχευτική ικανότητα.
Β. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το δημόσιο από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ.
Το Δημόσιο χορηγεί ρυθμίσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:
Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.
Καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, ως εξής:
Ελάχιστο ποσό έκαστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.
Το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις:
1) Σε περίπτωση που διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο
2) Εφόσον η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 20.000 και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο αυτής.

Ολυμπιακός Κυμίνων-Καμπανιακός φιλικό

olympiakos kyminon kampaniakos filikoΤελευταίος φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας της χρονιάς που σε λίγες ώρες μας αφήνει έγινε στα Κύμινα μεταξύ του Ολυμπιακού Κυμίνων και του Καμπανιακού.
Οι γηπεδούχοι καλύτεροι κέρδισαν με 2-1.
Ο Καμπέρι άνοιξε το σκορ και ο Σουχασβίλι πέτυχε το δεύτερο τέρμα των γηπεδούχων που ήταν και σκορ ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος ο Καμπανιακός μείωσε με τον Χ΄΄Βασιλειάδη.
Απαρατήρητη η διαιτησία του Κου Δάμιαλη.
Στα μεταγραφικά ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει έναν γκολκίπερ και έναν επιθετικό της επόμενες ημέρες.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ποδοσφαιριστές,προπονητές,παράγοντες και φιλάθλους. 

Παράταση ζωής για την ΣΕΚΑΠ του Σαββίδη

paratasi zois gia tin sekapΤην προσωρινή αναστολή εκτέλεσης των αποφάσεων που όριζαν την επιβολή προστίμου ύψους 38,2 εκατ. ευρώ από τη ΣΕΚΑΠ αποφάσισε πριν από λίγο το Πρωτοδικείο της Κομοτηνής.
Με τον τρόπο αυτό, η ΣΕΚΑΠ παίρνει μια «παράταση ζωής» μέχρι την μέχρι να  εκδικασθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή της για το πρόστιμο.
Σημειώνεται ότι το πρόστιμο που αρχικά ήταν 19,5 εκατ. ευρώ και που σήμερα έχει φτάσει με τις προσαυξήσεις στα 39,2 εκατ. ευρώ, είχε επιβληθεί στην εταιρεία από το τελωνείο Ξάνθης για μια υπόθεση λαθρεμπορίου το 2009, όταν είχε εντοπιστεί   πλοίο ανοιχτά της Εύβοιας με λαθραία τσιγάρα από το εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη.
Κερδίσαμε μια μάχη όχι τον πόλεμο δήλωσαν οι υπεύθυνοι της εταιρίας.

Μεγάλη πυρκαγιά στην Σίνδο

megali pyrkaia stin sindo
Σε εργοστάσιο πλαστικών υλών συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Στο κτήριο το οποίο είναι αλουμινοκατασκευή και εκτείνεται σε χώρο 3.500 τ.μ., συστεγάζονται ακόμη δύο εταιρείες,τυπογραφείο και θερμική-ψυκτική.
 Οι πυροσβέστες έδιναν μάχη για πολλές ώρες προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί σε παρακείμενα εργοστάσια.Το τυπογραφείο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.
Σύμφωνα με την Π.Υ., αυτή την ώρα, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης ενώ αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της φωτιάς.
 Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Κάλαντα απ όλη την Ελλάδα με τους Κουλιακιώτες

kalanta me tous kouliakiotes
Παρουσία του Δημάρχου Κου Φωτόπουλου,του Προέδρου της τοπικής Κοινότητας Χαλάστρας Κου Κανάκα και πολύ κόσμο,στον ιδικά διαμορφωμένο χώρο στην Σίνδο οι χορωδίες Κουλιακιώτες,A Capella,και Αγίου Παύλου μάγεψαν με της ερμηνείες τους.
Ακούσαμε κάλαντα απ όλη την Ελλάδα με τον Νίκο Πολύχρο να σχολιάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο.
Η κάμερα του kampaniasports κατέγραψε όλη την εκδήλωση και θα έχετε την ευκαιρία να την δείτε από την xalastra TV  την Δευτέρα 01/01/2018 στης 14:00μμ.
Πλούσιο φωτογραφικό υλικό στην σελίδα μας στο facebook  εδώ.

Αποσπάσματα της εκδήλωσης

Μεγάλες αλλαγές στα Διόδια

megales allages sta diodiaΣύμφωνα με το συνολικό σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το υφιστάμενο σήμερα καθεστώς διοδίων, με μετωπικούς σταθμούς, με δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω των συχνών στάσεων ανά 30-40 χλμ περίπου και με δίκαιες διαμαρτυρίες από τους χρήστες λόγω της μη αναλογικής χρέωσης, θα αντικατασταθεί από πλήρες Σύστημα Ηλεκτρονικών Διοδίων αδιάλειπτης ροής (free- flow), με το οποίο θα γίνεται ηλεκτρονικά και αναλογικά η χρέωση της διανυθείσας απόστασης- και μόνο με εξαιρέσεις την Αττική Οδό, τη Γέφυρα Ρίου- Αντιρίου και τη Ζεύξη Πρέβεζας- Ακτίου, στις οποίες όμως επίσης θα γίνεται ηλεκτρονικά η χρέωση του διόδιου τέλους.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, το συγκεκριμένο σύστημα πλεονεκτεί σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σύστημα χρέωσης, καθόσον εξασφαλίζει τη χρέωση του χρήστη αποκλειστικά με βάση τη διανυόμενη χιλιομετρική απόσταση,διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο αφενός την προσαρμογή προς την ισχύουσα σχετική κοινοτική νομοθεσία, και αφετέρου τη μέγιστη δυνατή κοινωνική αποδοχή της.
Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιείται ένα διπλό σύστημα επιβολής τελών ήτοι:
Τα επαγγελματικής χρήσεως οχήματα θα έχουν εγκατεστημένη μια "Εποχούμενη Συσκευή" (On Board Unit- OBU) που θα επιτρέπει την παρακολούθηση και καταγραφή της θέσης και της πορείας τους με τη βοήθεια δορυφόρων (τεχνολογίαGNSS),
Τα ιδιωτικής χρήσεως οχήματα θα αναγνωρίζονται αυτόματα με κάμερες κυκλοφορίας από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους κατά την είσοδο και έξοδό τους από το οδικό δίκτυο επί του οποίου επιβάλλονται τέλη (τεχνολογία Automatic Number PlateReading - ANPR).
Έτσι, και στις δύο περιπτώσεις καταγράφεται με ακρίβεια η χιλιομετρική απόσταση που τα οχήματα διανύουν στους αυτοκινητοδρόμους, και χρεώνονται αναλογικά με τη χιλιομετρική αυτή απόσταση. Το σύστημα θα αφορά τα επαγγελματικής χρήσεως οχήματα και τα ΙΧ οχήματα.Την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισμού για την εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων τελών σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας ενέκρινε με απόφασή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα μέσα του Φεβρουαρίου του 2018, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ όπως εκτιμάται το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2018, με έναρξη από την Εγνατία Οδό.
Παράλληλα έχει ήδη εκκινήσει, μετά από πρόσκληση που απευθύνθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, εκ μέρους του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η διαδικασία διαβούλευσης με τους παραχωρησιούχους για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους που λειτουργούν με Συμβάσεις Παραχώρησης.

Αξιός Ανατολικού το 2017 με αριθμούς

axios anatolikou me arithmous to 2017
Ομάδα που δεν έχει βρει τον ρυθμό της μας θυμίζει ο Αξιός Ανατολικού στο φετινό πρωτάθλημα της Α ΕΠΣΜ.Οι αριθμοί της περισσότερες φορές λένε την αλήθεια.Με την δεύτερη χειρότερη άμυνα όλου του ομίλου εντός έδρας δεν μπορείς να πεις και πολλά.
Συνολικά στα 12 παιχνίδια έχει 4 νίκες,2 ισοπαλίες και 6 ήττες,συγκέντρωσε 14 βαθμούς και είναι στην 9η θέση της βαθμολογίας.Στα 6 εντός έδρας ματς  έχει 2 νίκες,1 ισοπαλία και 3 ήττες, πέτυχε 14 γκολ και δέχθηκε 12.
Στα 6 εκτός έδρας ματς έχει 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες πετυχαίνοντας 10 γκολ ενώ δέχθηκε 10.Παρατηρούμε ότι ο Αξιός δεν εκμεταλλεύτηκε όσο θα έπρεπε την έδρα του,ενώ δημιούργησε πάρα πολλές τελικές δέχθηκε αστεία γκολ και έχασε αρκετούς βαθμούς. Ελπίδες για καλύτερη πορεία το 2018.ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

Ολυμπιακός Κυμίνων το 2017 με αριθμούς

olympiakos kyminon me arthmous to 2017
Ομάδα που εμπνέει εμπιστοσύνη και παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός Κυμίνων, που παρά το άσχημο ξεκίνημα την φετινή σαιζόν με την έλευση του Γιώργου Νασιόπουλου δικαιούται απόλυτα να ελπίζει σε κάτι πολύ καλό την φετινή σαιζόν.
Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου στην Α1 ΕΠΣΜ ο Ολυμπιακός είναι μόλις 3 βαθμούς από την προνομιούχο δεύτερη θέση και 6 βαθμούς από την κορυφή.
Και αν κανείς τα παιχνίδια του δευτέρου γύρου τότε μπορεί να πει ότι είναι από τα φαβορί της κατηγορίας.
Ας δούμε τι έκανε στον πρώτο γύρο ο Ολυμπιακός Κυμίνων με την γλώσσα των αριθμών.
Στα 15 παιχνίδια συνολικά έχει 9 νίκες,2 ισοπαλίες και 4 ήττες.
Συνολικά έχει πετύχει 29 γκολ (δεύτερη καλύτερη επίθεση) και έχει δεχθεί 14 γκολ(δεύτερη καλύτερη άμυνα).
Στα 7 εντός έδρας παιχνίδια του έχει  5 νίκες,1 ισοπαλία και 1 ήττα.
Έχει πετύχει  17 γκολ (δεύτερη καλύτερη επίθεση)και έχει δεχθεί 6 (δεύτερη καλύτερη άμυνα).
Στα 8 εκτός έδρας παιχνίδια έχει 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες.
Έχει πετύχει 12 γκολ και έχει δεχθεί 8 (δεύτερη καλύτερη άμυνα).
Από την στιγμή που έγινε η αλλαγή προπονητή με τον Γιώργο Νασιόπουλο να αναλαμβάνει χρέη προπονητή η ομάδα έχει πορεία πρωταθλητισμού.
Έκλεισε τον πρώτο γύρο με 29 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Καμπανιακός το 2017 με αριθμούς

kampaniakos 2017 me arithmousΓια τον Καμπανιακό το 2017 ήταν ο χειρότερος χρόνος όλων των εποχών. Ο σύλλογος έχασε την αξιοπιστία του, συνέβησαν πράγματα απίθανα από κατά τ άλλα έμπειρους παράγοντες,γνώρισε ήττες συντριβές πρωτόγνωρες για τον σύλλογο.
Δεν  εκμεταλλεύτηκε την περσινή περίοδο όπου καμία ομάδα δεν είχε τον φόβο του υποβιβασμού ,και όχι μόνο αυτό αλλά έδωσε δικαιώματα για αρνητικά σχόλια σε πολλούς τομείς.Η απαξίωση σε όλο της το μεγαλείο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2017.Κανείς δεν ήθελε να ασχοληθεί με τα κοινά του συλλόγου,ο Καμπανιακός ήταν ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική καταστροφή.
Τελικά μετά από πολλές προσπάθειες κάποιοι βάλανε το κεφάλι τους στον ντρουβά όπως λένε και οι παλαιοί Χαλαστρινοί.Το κακό όμως είχε γίνει, το νέο ΔΣ του συλλόγου ως επί το πλείστον άπειροι στα διοικητικά μιας τόσο μεγάλης ομάδος έβαλαν στόχο πρώτα να επανέλθει η αξιοπιστία της ομάδος κυρίως στον οικονομικό τομέα και όπως ήταν φυσικό επακόλουθο οι μεταγραφές που έγιναν δεν απέδωσαν αγωνιστικά και η ομάδα πάτωσε. 
 Ποτέ άλλοτε η ομάδα του Καμπανιακού δεν συγκέντρωσε 5 βαθμούς σε 15 αγώνες αυτό το ρεκόρ είναι μοναδικό. Ας γνωρίσουμε τον φετινό Καμπανιακό με αριθμούς.Στους 15 αγώνες στο σύνολο έχει 1 νίκη,2 ισοπαλίες και 12 ήττες.Στο σύνολο των αγώνων έχει πετύχει 10 γκολ και έχει δεχθεί 29.Το 2017 απ ότι καταλάβατε ήταν ότι χειρότερο έχει να επιδείξει το Χαλαστρινό ποδόσφαιρο.
Τώρα είναι η ευκαιρία να μπουν γερές βάσεις για το αύριο του συλλόγου,αρκεί ολοι αυτοί που κόπτονται για τον σύλλογο να αφήσουν στην άκρη αυτά που τους χωρίζουν και να δουν με καθαρά μάτια τα πάρα πολλά που τους ενώνουν.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑAdmin kampaniasportsXaris Matskas

Ελπίδες Χαλάστρας το 2017 με αριθμούς

elpides xalastras me arithmous to 2017Οι Ελπίδες Χαλάστρας για πρώτη φορά στην ιστορία τους αγωνίζονται στην Α κατηγορία της ΕΠΣΜ.
Την μέχρι τώρα πορεία τους στο πρωτάθλημα λίγο πριν το 2017 γίνει παρελθόν θα δούμε με την γλώσσα των αριθμών.
Οι Ελπίδες Χαλάστρας αγωνίζονται στον 1ο όμιλο της Α κατηγορίας και μέχρι τώρα έχουν δώσει 12 αγώνες εκ των οποίων 5 εκτός έδρας.
Στα 7 εντός έδρας παιχνίδια έχουν συνολικά 2 νίκες,2 ισοπαλίες και 3 ήττες
Στα 5 εκτός έδρας παιχνίδια έχουν 1 ισοπαλία και 4 ήττες .
Στα 7 εντός έδρας παιχνίδια έχουν πετύχει 7 γκολ και έχουν δεχθεί 11.
Στα 5 εκτός έδρας παιχνίδια έχουν πετύχει 2 γκολ και έχουν δεχθεί 11.
Στο σύνολο των αγώνων (12) έχουν 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 7 ήττες.
Στο σύνολο των αγώνων έχουν πετύχει 9 γκολ και έχουν δεχθεί 22.
Με 9 βαθμούς βρίσκονται στην 12η θέση της βαθμολογίας σε σύνολο ομάδων 14.
Απομένει μια αγωνιστική για να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος.
Οι τραυματισμοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόδοση της ομάδος.

Βουτιά θανάτου στην Χαλκηδόνα

voutia thanatou stin xalkidonaΒουτιά  θανάτου για ηλικιωμένη στη Χαλκηδόνα.Σύμφωνα μετις πρώτες πληροφορίες, το μεσημέρι 83χρονη έπεσε από την ταράτσα (τρίτου ορόφου), της πολυκατοικίας που έμενε στην περιοχή της Χαλκηδόνας.
 Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία της πτώσης.περιστατικό  ερευνάται από το Α.Τ.Χαλκηδόνας.

Οδηγείται σε πτώχευση η ΣΕΚΑΠ

odigeite se ptoxeysi i sekap
Κήρυξη πτώχευσης δρομολογεί η ΣΕΚΑΠ, η οποία συγκαλεί εκτάκτως για τον λόγο αυτόν το διοικητικό της συμβούλιο την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου.
Προ ημερών είχε γίνει γνωστό ότι το τελωνείο Ξάνθης αποφάσισε να μπλοκάρει τη διανομή των προϊόντων της καπνοβιομηχανίας στην ελληνική αγορά, σε συνέχεια πρόσφατης επικύρωσης από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής του προστίμου, ύψους 38,2 εκατ. ευρώ, που της επιβλήθηκε για τελωνειακές παραβάσεις σε εξαγωγές του 2008.
Σε ανακοίνωσή της η καπνοβιομηχανία αναφέρει τα ακόλουθα: Στο πλαίσιο της ουσιαστικής παρεμπόδισης της λειτουργίας της εταιρείας, λόγω της έκδοσης απορριπτικής απόφασης από το Εφετείο Κομοτηνής για το πρόστιμο ύψους 38 εκατ. ευρώ για παραβάσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα το 2009, καθώς και της πρόσφατης απόφασης των τελωνειακών Αρχών της Ξάνθης, η οποία κατέστησε ανέφικτη την πώληση προϊόντων στην εσωτερική αγορά, η ΣΕΚΑΠ ανακοινώνει τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, με την συμμετοχή ειδικών από κορυφαίες ελληνικές εταιρείες, που εξειδικεύονται σε θέματα πτωχεύσεων.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΑΠ θα συζητήσουν τη διαμορφωθείσα κατάσταση και θα ξεκινήσουν την προετοιμασία για τη διαδικασία αναγκαστικής πτώχευσης της επιχείρησης.

Αποχωρίσεις συνέχεια στον Καμπανιακό

apoxoriseis synexeia ston kampaniako
Συνεχίζονται οι αποχωρίσεις στην ομάδα του Καμπανιακού με τα βλέμματα όλων στην δημιουργία μιας νέας ομάδας για την νέα ποδοσφαιρική σαιζόν αυτή την φορά όμως σε τοπικό επίπεδο.Τελευταίος ποδοσφαιριστής που αποχώρησε ο Λατινόπουλος που θα συνεχίσει την πορεία του σε νέα ομάδα καθώς η προσφορά του στους κόκκινους δεν ήταν η αναμενόμενη.
Οι ειδήσεις από το στρατόπεδο των κόκκινων βγαίνουν με το σταγονόμετρο,αλλά πληροφορίες που έρχονται στο kampaniasports μιλούν για κοσμογονικές αλλαγές στον σύλλογο της Χαλάστρας,τόσο στο έμψυχο υλικό,όσο και στο διοικητικό,χωρίς να αποκλείουμε και αλλαγή προπονητού.
Σίγουρα θα υπάρξουν και κάποιες μεταγραφές με τον Καμπεράι να είναι προ των πυλών.
Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην θέση του σέντερ φορ εκεί που ο Καμπανιακός δεν κατάφερε να ενισχυθεί την φετινή χρονιά.
Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της ομάδος με τον κόσμο της Χαλάστρας και ιδιαίτερα οι Επαγγελματίες να ανταποκρίνονται θετικά βοηθώντας οικονομικά τον σύλλογο.

Αξιέπαινη κίνηση από τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο

mpravo ston papastathopoulo
Με μια ιδιαίτερα αξιέπαινη χειρονομία, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος δώρισε αλεξίσφαιρα γιλέκα στους αστυνομικούς της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Καλαμάτας.
Η ανιδιοτελής προσφορά του σέντερ μπακ της Μπορούσια Ντόρτμουντ και της Εθνικής Ελλάδα,  σε ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς και του έργου που επιτελεί η ΕΛ.ΑΣ. στο κοινωνικό σύνολο, τιμήθηκε κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο αστυνομικό μέγαρο της Καλαμάτας.
Εκεί ο αστυνομικός διευθυντής Παναγιώτης Πούπουζας τον ευχαρίστησε και του απένειμε τιμητική πλακέτα.Η δωρεά έχει έναν ακόμη ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ως  ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, θέλησε να θωρακίσει και την άμυνα των… αστυνομικών της ιδιαίτερης πατρίδας του.
Αυτό ήταν και ο λόγος που ο Σωκράτης δώρισε 25 αλεξίσφαιρα γιλέκα στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας!Σημειώνεται ότι στην τελετή παραλαβής των 25 αλεξίσφαιρων γιλέκων, ο διεθνής άσσος γνωστοποίησε ότι θα διατεθούν για την εξασφάλιση της προστασίας των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας, που καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πολέμου κατά της εγκληματικότητας.

Έτοιμο το νομοσχέδιο για χρέη προς Ασφαλιστικά Ταμεία

etoimo to nomosxedio gia ta asfalistika
Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 δόσεις.Όσοι θέλουν και προπαντός μπορούν – βάσει των κριτηρίων – να ενταχθούν έχουν προθεσμία έως τις 31/12/2018.Σύμφωνα με την απόφαση που αποκαλύπτει η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας "Καθημερινή",  τα κριτήρια υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση έχουν ως εξής:Για να ενταχθεί κάποιος οφειλέτης με χρέη έως 20.000 ευρώ,θα πρέπει η επιχείρηση του να εμφανίζει κέρδη - προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων  -σε ένα από τρία προηγούμενα έτη (2015, 2016, 2017) πριν από την υποβολή της αίτησης.Με άλλα λόγια, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είχαν έστω για ένα χρόνο ακαθάριστα κέρδη την τριετία 2015 -2017, θα αποκλείονται από τη ρύθμιση.Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, όχι μόνο θα πρέπει να εμφανίζει κέρδη σε ένα από τα προηγούμενα έτη, αλλά και  ο λόγος του χρέους (αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι), προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8.  Με άλλα λόγια όποιος έχει οχταπλάσιο και πάνω χρέος σε σχέση με το εισόδημα του, δεν θα μπορεί να ρυθμίσει το χρέος του.
Έτσι, για παράδειγμα, δεν θα μπορεί να ρυθμίσει ένας επαγγελματίας μία οφειλή ύψους 40.000 ευρώ, αν το ετήσιο εισόδημα είναι κάτω από 5.000 ευρώ. Και αυτό γιατί ο λόγος χρέους – εισοδήματος του (40.000 ευρώ :8) είναι κάτω του 8.
 Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.Αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί να υπαχθεί,  για παράδειγμα, ένας αυτοαπασχολούμενος ο οποίος έχει χρέη 30.000 ευρώ, αλλά η συνολική αξία της περιουσίας του (κινητής και ακίνητης) ξεπερνά τα 750.000 ευρώ (οφειλή 30.000 Χ25 )
Επίσης για να ενταχθεί ένας αυτοαπασχολούμενος στη ρύθμιση θα πρέπει οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές του να μην ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και –ταυτόχρονα- τα χρέη προς τα ταμεία να μην ξεπερνούν το 85% των συνολικών χρεών τους.
Έτσι, για παράδειγμα, ένας αυτοαπασχολούμενος που χρωστά πάνω από 20.000 ευρώ στους πιστωτές του, δεν μπορεί να υπαχθεί στην εν λόγω ρύθμιση.Για να ενταχθεί πρέπει να χρωστά προς τους πιστωτές του κάτω από 20.000 ευρώ. Παράλληλα, θα πρέπει τα χρέη του προς τα ταμεία να είναι αντιστοιχούν σε επίπεδο κάτω  από τα 20.000 ευρώ. Πχ ένας αυτοαπασχολούμενος που έχει χρέη 18.000 ευρώ προς τα ταμεία και άλλα 2000 ευρώ προς μία τράπεζα, δεν θα μπορεί να ενταχθεί γιατί τα χρέη προς τα ταμεία αντιστοιχούν στο 90% των συνολικών οφειλών του (18.000 : 20.000)Αξίζει επίσης να επισημανθεί πως για ρύθμιση οφειλών έως 3000 ευρώ , προβλέπονται έως 36 δόσεις, ενώ δεν προβλέπεται κανένα ‘’κούρεμα’’των προσαυξήσεων.‘’Κούρεμα’’ 85% αφορά μόνο τις οφειλές 3.001-50.000 ευρώ, οι οποίες μπορούν να εξοφληθούν σε έως 120 δόσεις.
 Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί πως δεν είναι "στο χέρι" των οφειλετών να επιλέξουν το δοσολόγιο για την εξόφληση των χρεών τους. Αν το 33% του εισοδήματος του οφειλέτη επαρκεί για την αποπληρωμή της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από το μέγιστο αριθμό, ο αριθμός των δόσεων θα πέφτει.
Επίσης χάνει τη ρύθμιση, όποιος δεν καταβάλλει τις δόσεις για ένα τρίμηνο, από τη στιγμή της υπαγωγής. Στο τέλος του τριμήνου αυτού πρέπει να καταβάλλει αναδρομικά όλο το ποσό που αντιστοιχεί στις τρεις δόσεις (ή σε όποιο υπόλοιπο έχει αφήσει, αν έχει κάνει μερική καταβολή), για να μη χάσει τη ρύθμιση.
Χάνεται, πάλι, η ρύθμιση σε περίπτωση που ο οφειλέτης παραλείψει να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς το Κ.Ε.Α.Ο., οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός  90 ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός  60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
Μ΄άλλα λόγια, όποιος οφειλέτης ενταχθεί πχ στις 3/1 /2018  στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη έως 31/12/2016, αλλά δεν πληρώσει ή δεν ρυθμίσει τις οφειλές του έως τις 3/4/2018 , θα χάσει τη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα χρέη του έως 31/12/2016.Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο.Αριθμός δόσεων ανά ύψος οφειλές Το πλήθος των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής διαμορφώνεται ως εξής:Ρύθμιση για οφειλές έως 3.000.Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι  50 ευρώ. Ο μέγιστος αριθμός δόσεων 36.
Δεν προβλέπεται καμία διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Ρύθμιση για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ. Ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι  120. Το ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ.Ο  μέγιστος αριθμός δόσεων 120.Προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.Κανένας τόκος εκπρόθεσμης καταβολής της δόσης, δίδεται ενημερότητα, αναστέλλονται διώξεις και αναγκαστικά μέτρα
Με την υπαγωγή ενός αυτοαπασχολούμενου στη ρύθμιση αυτή:*Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.*Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας .
Για την εξέταση της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του αποδεικτικού δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή/απαλλαγή βασικές οφειλές, τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής όπως αυτές προσδιορίζονται στη ρύθμιση.
*Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του α.ν.89/1967 (Α΄136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το νόμο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ.
* Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης καθώς και για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί έως την υπαγωγή της ρύθμισης στα χέρια τρίτων,τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.Συμψηφισμοί με χρέη των ταμείων προς τον οφειλέτη, αλλά και υποθήκες.Το Κ.Ε.Α.Ο. διατηρείτο δικαίωμα και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση:
* να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά των Φ.Κ.Α. και μέχρι του ύψους των οφειλών αυτού. Με άλλα λόγια,αν ο ΕΦΚΑ οφείλει ένα ποσό προς τον οφειλέτη που εντάχθηκε στη ρύθμιση, θα μπορεί να το συμψηφίζει με τα χρέη του.* να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και συνοφειλετών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη να προβαίνει σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή και σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών αποκλίσεων από τα πραγματικά,να προβαίνει μονομερώς σε έκπτωσή του από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Ποσά που καταβλήθηκαν σε συμμόρφωση προς τη ρύθμιση αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.

Μετωπική πουλιού με αεροπλάνο

metopiki pouliou me aeroplanoΜια καινούργια ενότητα μέσα στο kampaniasports !!Τα παράξενα!! αρχίζει λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2017.
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη όταν μικρό αεροπλάνο συγκρούστηκε με πουλί καθώς ετοιμαζόταν για προσγείωση.
Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να σπάσει το παρμπρίζ του μικρού αεροπλάνου χωρίς ευτυχώς ο πιλότος να χάσει την ψυχραιμία του.
Δείτε το video

Επιστροφή πινακίδων και αδειών οδήγησης

epistrofi pinakidon kai adeion
Την επιστροφή πινακίδων και αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας μόνο για παράνομες σταθμεύσεις, εν όψει των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους.
Η απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις Αρχές μέχρι και την Πέμπτη, για τις παραβάσεις των άρθρων 34 ΚΟΚ(παράνομη στάθμευση) και παραγράφου 3 άρθρου 4 (πινακίδα Ρ-40, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση), σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από τα παιδιά για τα παιδιά στην Χαλάστρα

apo ta paidia gia ta paidia
Με πρωτοβουλία του συλλόγου Δράσεων και Πολιτισμού !!Η Χαλάστρα!! ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η Χριστουγεννιάτικη  εκδήλωση με τίτλο !!Από τα παιδιά για τα παιδιά!!.
Η εκδήλωση έγινε στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου και πήραν μέρος η Φιλαρμονική Χαλάστρας Ανατολικού του Δήμου Δέλτα,τμήματα ζωγραφικής,χορευτικά και θεάτρου του συλλόγου με πρωταγωνιστές τα παιδιά.
Χειροκροτήθηκε και η παιδική χορωδία του Ι.Ν Αγίου Αθανασίου &Ιωάννου των Κουλιακιωτών.
Το kampaniasports ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και βιντεοσκόπηση ολόκληρη την εκδήλωση που θα παρακολουθήσετε από την Xalastra TV σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Με κορυφαίο τον Ματζιούνη πρόκριση του ΠΑΟ Κουφαλίων(vid)

me koryfaio ton matziouni ta koufaliaΜε κορυφαίο τον δικό μας Χρήστο Ματζιούνη που πέτυχε τρία γκολ,ο ΠΑΟ Κουφαλίων πέρασε το εμπόδιο του Φοίνικα Πολίχνης.

Τραβούν το σχοινί οι Τούρκοι

travoun to sxoini oi tourkoi
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μιλώντας πριν λίγο στην Βουλή μίλησε για «τρεις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για την απόδοση στην Τουρκία 152 νησιών και βραχονησίδων στο Αιγαίο: Απ’ευθείας διαπραγματεύσεις, διεθνές δικαστήριο ή πόλεμος»!
Την ίδια ώρα ο τουρκικός Τύπος μιλά πάλι για επεισόδιο στα Ίμια όπου τουρκικές ακταιωροί «εκδίωξαν» από την περιοχή 8 ελληνικά αλιευτικά σκάφη.
Οι τουρκικοί ισχυρισμοί αναφέρουν για 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες του Αιγαίου και Κρητικού Πελάγους, που σύμφωνα με την τουρκική «λογική» δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθηκών
«Πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα συζητώντας με την Ελλάδα. Τρεις εναλλακτικές υπάρχουν:Ή να τα επιλύσουμε μέσω διπλωματίας.Ή να προσφύγουμε στο διεθνές δικαστήριο.Ή να στείλουμε στρατό και να πάρουμε τα νησιά»
Αυτό δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσογλου από το βήμα της τουρκικής βουλής, απαντώντας στις ενστάσεις του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης (Ρεπουμπλικανικό-CHP), ενώ αναφέρθηκε και στις κινήσεις που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση που αποτύχει η διπλωματία με την Ελλάδα,επισημαίνοντας πως το κοινοβούλιο θα κληθεί να λάβει τις τελικές αποφάσεις και πως ήδη έχει συσταθεί αρμόδια επιτροπή στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας που εξετάζει το θέμα.
«Εμείς συνεχίζουμε τη διπλωματία με την Ελλάδα. Αν δεν συμφωνήσουμε, η βουλή θα αποφασίσει για τις εναλλακτικές και εμείς θα τις εφαρμόσουμε. Όμως αυτό είναι εθνική πολιτική.
Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που θα συζητηθεί στους διαδρόμους και που θα χρησιμοποιηθεί για να φέρει κάποιον σε δύσκολη θέση. Δημιουργήσαμε μία ομάδα που αποτελείται και από στρατιωτικούς στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Συζητάμε το πρόβλημα και ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε. Είναι πιο ωφέλιμο να μειώσουμε την ένταση ή να την αυξήσουμε; Αυτά είναι εθνικά θέματα και εμείς μπορούμε αντίστοιχα να γίνουμε πατριδοκάπηλοι.
Είναι εύκολο να σας κατηγορήσω. Σας δείχνω τα έγγραφα, τα δίνω και σε άλλους και βλέπουμε ποιανού η υπογραφή υπάρχει σε αυτά. Όμως αυτό δεν είναι σωστό»είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.
Βουλευτής αντιπολίτευσης: Η Ελλάδα δεν θα τολμήσει να πολεμήσει…
Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό κόμμα (CHP) την Δευτέρα στην τουρκική βουλή, ήταν η πλέον σφοδρότερη έως σήμερα. Κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ο βουλευτής του CHP, Οζτούρκ Γιλμάζ, δήλωσε:
«Όσο εσείς δεν λέτε τίποτα για την κατάληψη αυτών των νησιών, η κατάληψη συνεχίζεται.
Εδώ υπάρχει κατάληψη και δεν μπορεί να διαβιβάσετε ούτε μία ρηματική διακοίνωση.
Όλοι ξέρουν ότι δεν μπορεί να λυθεί τίποτα με τις διερευνητικές συνομιλίες.Τότε τι πρέπει να κάνουμε; Λέτε ‘εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν το βάλουμε στην ατζέντα, τότε αρχίζει πόλεμος’. Εσείς τα βάζετε με τη Ρωσία, τηνΕ.Ε. και φοβάστε την Ελλάδα; Κανείς δεν θέλει πόλεμο και η Ελλάδα δεν θα τολμήσει να πολεμήσει με εσάς».Οι τουρκικές διεκδικήσεις κωδικοποιούνται στην απόρρητη λίστα EGAYDAAK, στην οποία το τελευταίο διάστημα γίνεται όλο και περισσότερο αναφορά στην Τουρκία και τείνει να καταστεί «δόγμα» της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Πρόκειται για το αρκτικόλεξο της φράσης “Egemenligi AnlasmalarlaYunanistan’a Devredilmemis Ada Adacιkve Kayalιklar”, δηλαδή «νησιά, νησίδες και βραχονησίδες των οποίων η κυριότητα δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Με τις διεκδικήσεις αυτές, ουσιαστικά “γκριζάρεται” το μισό Αιγαίο Πέλαγος,που αποτελεί μόνιμη επιδίωξη της Άγκυρας.
Τουρκικός Τύπος: Νέο επεισόδιο στα Ίμια
Στο μεταξύ για νέο επεισόδιο στα Ίμια σήμερα το απόγευμα κάνουν λόγο οι Τούρκοι.
Όπως αναφέρει το Haber Turk 8 ελληνικά αλιευτικά πλησίασαν τις βραχονησίδες για την ψαρέψουν αλλά εμποδίστηκαν απ τουρκικές ακταιωρούς που περιπολούσαν στην περιοχή.
Το επεισόδιο, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, διήρκεσε περί τις 2 ώρες και τα ελληνικά αλιευτικά απομακρυνθήκαν αφού οι τουρκικές ακταιωροί προειδοποίησαν στα αγγλικά τους Έλληνες αλιείς.
Στο επεισόδιο τα τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ήταν παρόν και σκάφος του ΛΣ το οποίο απομακρύνθηκε επίσης.

Κύπελλο ερασιτεχνών 5η αγωνιστική

kypello erasitexnon pempti agonistiki
Έγινε σήμερα η 5η αγωνιστική του κυπέλλου ερασιτεχνών,αναλυτικά τα αποτελέσματα.
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου – ΓΣ Ηλιούπολης 1-0
Φοίνικας Πολίχνης – ΠΑΟ Κουφαλίων  3-5
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ιάσων Αυγής – Κεραυνός Κολχικού  3-4
Ηρακλής Αμπελοκήπων – Αχιλλέας Τριανδρίας 2-0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Μελιτέας – ΑΟ Καρδίας  0-3 τελικό
Νίκη Μεσημερίου – Ποσειδώνας Μηχανιώνας 2-3 

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα κατά των διοδίων στην εξωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης

psifisma gia ta diodia apo to ds tou dimou mas
Την άμεση διακοπή των εργασιών για την κατασκευή σταθμού διοδίων στην Εξωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης - Εγνατία Οδό, ζητά με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δέλτα.
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του Δημάρχου Ευθ. Φωτόπουλου, υιοθετήθηκε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:
«Η έναρξη των εργασιών κατασκευής σταθμού διοδίων επί της εξωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης-Εγνατίας Οδού, μεταξύ των κόμβων Κ2 (Διαβατά) και Κ4(Ευκαρπία), βορειοδυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος, αποτελεί μια αντιαναπτυξιακή παρέμβαση που έχει καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα.
Πιστεύουμε ότι τα διόδια στο συγκεκριμένο σημείο της Εγνατίας Οδού (εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης) θα επιβαρύνουν
α) κυκλοφοριακά το πολεοδομικό συγκρότημα και το οδικό δίκτυο του Δήμου μας και των όμορων Δήμων και
β) οικονομικά όσους είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται μέσω αυτής, όπως είναι οι εργαζόμενοι στη Βιομηχανική Περιοχή, αλλά και οι κάτοικοι του Δήμου μας που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη.
Κατόπιν αυτών απαιτούμε - ζητούμε:
Την άμεση διακοπή των εργασιών για την κατασκευή διοδίων στο συγκεκριμένο σημείο της Εγνατίας Οδού.
Την άμεση δρομολόγηση των έργων που έμειναν ημιτελή: 1) της σύνδεσης του Λιμανιού με την Εθνικό Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών 2) της σύνδεσης του Καλοχωρίου με την Εγνατία Οδό προς Καβάλα και Χαλκιδική (Κ1) 3) της ολοκλήρωσης της ενωτικής οδού στη ΒΙ.ΠΕ. που συνδέει τη Σίνδο με τη 2η Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Έδεσσας και, τέλος 4) της ανισόπεδης γέφυρας της Ν. Μαγνησίας.
Την μη εφαρμογή πολιτικών,όπως η ανωτέρω, που επιβαρύνουν οικονομικά και περιβαλλοντικά την περιοχή μας,δημιουργώντας μη αναστρέψιμα προβλήματα στους πολίτες των Δήμων μας».

Τα Ρουγκάτσια της Χαλάστρας στους δρόμους

ta rougatsia tis xalastras stous dromous
Για μία ακόμη χρονιά οι Ρουγκατσάρηδες της Χαλάστρας και το Χορευτικό Τμήμα του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Δέλτα (ΚΠΟΔΔ)θα ξεσηκώσουν τη Θεσσαλονίκη με τους χορούς, τα σπαθιά και το ζουρνά, καθώς το πρωί του Σαββάτου 30 Δεκεμβρίου 2017 οι «φουστανελάδες» θα περιπλανηθούν μεσυνοδεία μουσικής στο κέντρο της πόλης.
Η διαδρομή θα ξεκινήσει στις 11.00 από το Λευκό Πύργο με κατεύθυνση προς Πλατεία Αριστοτέλους διά μέσου της οδού Τσιμισκή, ενώ εν συνεχεία θα φτάσει ως τα Λουλουδάδικα και τα Λαδάδικα.
Νωρίτερα, στις 26 Δεκεμβρίου 2017, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, αφού πάρουν την ευχή στην εκκλησία της Παναγίας, τα μπουλούκια θα γεμίσουν τις γειτονιές της Χαλάστρας, με τους χορούς και τον θόρυβο των σπαθιών τους και πάντα με τη συνοδεία του ζουρνά. Η πορεία θα καταλήξει στο Κέντρο Νεότητας όπου θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι.
Πρόκειται για ένα από τα λίγα παλαιά ομαδικά έθιμα πουσυνεχίζουν να τελούνται έως και σήμερα σε χωριά του κάμπου της Θεσσαλονίκης.«Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει στους ανθρώπους των πολιτιστικών συλλόγων που κρατούνζωντανές παλιές ιστορίες, ήθη και έθιμα. Αυτή η εκδήλωση επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο ότι ο Δήμος Δέλτα, ο τόπος μας, είναι η συνείδηση της ιστορικής Θεσσαλονίκης.
Εδώ ήταν πάντα ο κάμπος, εδώ αναπτυσσόταν η γεωργία και η κτηνοτροφία, εδώ η αλιεία. Εδώ έβρισκε τη συνέχειά της η λαϊκή παράδοση της Μακεδονίας μας και του Ελληνισμού, τόσο κοντά στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, μόλις 15-20 λεπτά.
Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε καθιερώσει πια αυτή την εκδήλωση και οι Ρουγκατσάρηδες ‘‘κατεβαίνουν’’ στην πόλη παραμονές Πρωτοχρονιάς για να θυμίσουν την ιστορική συνέχεια του λαού μας.
Με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε και τις ευχές μας, τις ευχές του Δήμου Δέλτα, τις ευχές του ζωογόνου κάμπου της κεντρικής Μακεδονίας για μια εύφορη από κάθε άποψη χρονιά»δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ευθύμιος Φωτόπουλος.
 Τα Ρουγκάτσια* είναι ένα από τα ωραιότερα Ρουµλουκιώτικα έθιμα (Ρουμλούκι=ονομασία της ευρύτερης περιοχής επί τουρκοκρατίας) που τελούνται έως και σήμερα µε κάποιες παραλλαγές σε σχέση µε το παλιό τυπικό.Πρόκειται για µία ομάδα φουστανελοφόρων που φέρουν σπαθιά και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς περιφέρονται στα χωριά του κάμπου χορεύοντας µε τους ήχους των ζουρνάδων και του νταουλιού.
Επί τουρκοκρατίας αδυνατώντας οι τουρκικές αρχές να αστυνομεύσουν τις περιοχές από επιθέσεις ληστών ανέθεταν σε ομάδες Ελλήνων να προφυλάξουν τους κατοίκους. Αυτοί ήταν νέοι από χωριά της περιοχής οι οποίοι γύριζαν τις μέρες του 12ημέρου τα χωριά τα οποία και προστάτευαν και ως αντίτιμο των υπηρεσιών τους εισέπρατταν δώρα.
Οι χωρικοί σε ένδειξη ευχαριστίας πλήρωναν τα ρουγκάτσια με ό,τι είχε ένα σπίτι τότε (κρέας, καλαμπόκι, σιτάρι,κρασί κ.α.).Κύριος σκοπός της τέλεσης του εθίμου ήταν η συγκέντρωση χρημάτων, παλαιότερα γεννημάτων, που τα προσφέρει ο νοικοκύρης του κάθε σπιτιού που επισκέπτονται, σαν ενίσχυση για την οικοδόμηση νέου ναού ή την συντήρηση παλαιού, πολλές φορές δε και σχολικού κτιρίου στο χωριό από το οποίο κατάγονται οι χορευτές της ομάδας
Το να είσαι “ρουγκατσάρης” θεωρούνταν μεγάλη τιμή, είχες την ευλογία της εκκλησίας. Σε περίπτωση που δύο διαφορετικές ομάδες αντάμωναν έπρεπε η μια να δηλώσει υποταγή στην άλλη περνώντας κάτω από τις πάλες (σπαθιά)τις άλλης. Επειδή καμία δεν δέχονταν να το κάνει μονομαχούσαν μέχρι θανάτου.
Τα Ρουγκάτσια είναι από τα λίγα παλαιά ομαδικά έθιμα που συνεχίζουν να τελούνται έως και σήμερα σε χωριά του κάμπου της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Διοργανώνονται το Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων από αρκετούς χορευτικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και παρά τις όποιες καινοτομίες που έχουν εισαχθεί, δεν παύουν να µας συνδέουν µε το παρελθόν και την μακραίωνη παράδοση και να αποτελούν µία ακόμη επιβεβαίωση της συνέχειας του Ελληνισμού.

ΓΣ Ηλιούπολης-Αναγέννηση Επανομής 2-2 (vid)

gs ilioupolis epanomi 2-2
Της ευκαιρία να πάρει το πρώτο του τρίποντο έχασε ο ΓΣ Ηλιούπολης στο εντός έδρας παιχνίδι με την Αναγέννηση Επανομής.
Στο πρώτο μέρος οι γηπεδούχοι ήταν σαφώς καλύτεροι αλλά δεν έφτασαν στο γκολ.
Το δεύτερο ημίχρονο έκρυβε πολλές εκπλήξεις.
Στο 52΄ο Δροσαλάκης έδωσε το προβάδισμα στην Ηλιούπολη,και στο  60΄ο Αβραμίδης έδωσε αέρα δυο γκολ στους γηπεδούχους.
Από εκεί και ύστερα οι γηπεδούχοι δεν είχαν καθαρό μυαλό να διαχειριστούν το αποτέλεσμα και οι φιλοξενούμενοι με δυο γκολ του Μεγαλοοικονόμου στο 77΄και 83΄ έφερε το ματς στα ίσια,και λίγο έλειψε να γίνει η ολοκληρωτική ανατροπή.
Το kampaniasports είχε κάμερα και σ αυτό το παιχνίδι και σας μεταφέρει της καλύτερες στιγμές και τα γκολ.
ΓΣ Ηλιούπολης: Αθανασούδης, Κοτσάκης, Αβραμίδης, Νικολίτσης,Γκουβάρας, Γιαβούρογλου, Θεοδοσίου, Γκαραγκούνης, Κιουρτσίδης, Αλμπανίδης,Δροσαλάκης
Αναγέννηση Επανομής: Ζαχαριάδης, Αλεξάκης, Σιμιγδαλάς, Τέλλος Γ., Τέλλος Α.,Σπανός, Ζησόπουλος Α., Ζησόπουλος Π., Τσόχας, Μεγαλοοικονόμου, Σφυρής
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Αποκλειστικό: Πέντε αποχωρήσεις στον Καμπανιακό

apokleistiko pente apoxoriseis ston kampaniako
Τραγελαφικές καταστάσεις στον Καμπανιακό. Λέτε να άρχισε ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για την νέα κατηγορία?
Ποιος να σχεδιάσει,και ποιος να προγραμματίσει?Καμπανιακός από ΘΡΥΛΟΣ κατάντησε ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ μέσα σε 8 μήνες.Μακάρι να έχουμε άδικο και να υπάρξει βούληση, μακάρι να βγουν στο προσκήνιο άνθρωποι που αγαπούν τον μεγάλο αυτό σύλλογο με ανιδιοτέλεια.
ΜΑΚΑΡΙ να γίνει ξανά ο σύλλογος ΟΛΩΝ των Χαλαστρινών.Μακάρι να μπορούν να μιλούν ΟΛΟΙ και να ακούγονται.
ΜΑΚΑΡΙ να μπουν οι βάσεις για την επόμενη 10ετια.
ΜΑΚΑΡΙ ο αυταρχισμός των τελευταίων μηνών να έδωσε μαθήματα σε κάποιους.
 Παρελθόν από τον Καμπανιακό είναι από σήμερα ο Κώστας Πανούσης,Ο Λευτέρης Αριζάνης,ο Χουζούρης,ο Κυβρακίδης,και ο Κουμπαρόπουλος.
Υπόσχεση από το kampaniasports προς όλους τους φίλους μας,και ιδιαίτερα στους απανταχού φίλους του ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ ότι θα βγουν στην φόρα οι ΑΛΗΘΕΙΕΣ για την κατάντια του συλλόγου στους τελευταίου  μήνες.  

Κεραυνός Κολχικού-Παύλος Μελάς 0-1(vid)

kolxiko paylos melas 0-1
Έκλεισε την χρονιά με μεγάλο αποτέλεσμα ο Παύλος Μελάς αφού πέρασε με νίκη μέσα από το Κολχικό. Δείτε της καλύτερες στιγμές.

Ομόνοια Σίνδου-ΑΕ Ευόσμου 3-1 (vid)

omonoia sindou ae eyosmou 3-1
Με νίκη και μάλιστα με ανατροπή έκλεισε την χρονιά η Ομόνοια Σίνδου κερδίζοντας την ΑΕ Ευόσμου με 3-1.
Οι φιλοξενούμενοι πήραν κεφάλι στο σκορ με τον Γιαννιώτη με ωραίο σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στο Αζόβ.
Οι γηπεδούχοι παίζοντας με κάτω την μπάλα και με καλή κυκλοφορία έφτασαν στην ισοφάριση στο 32΄(αυτογκόλ).
1-1 Τελείωσε το πρώτο μέρος με την Ομόνοια να είναι καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα ενώ οι φιλοξενούμενοι έδειξαν διστακτικότητα,αρκέστηκαν σε αντεπιθέσεις.
Νωρίς με την έναρξη του δευτέρου μέρους και ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Καρανδρέα ο Αρουτίδης με κεφαλιά έδωσε προβάδισμα στην Ομόνοια.
Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Καστανιώτης λίγο πριν το τέλος.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ video με τα γκολ και της καλύτερες στιγμές

Καμπανιακός-Αγροτικός Αστέρας 0-2 (vid)

kampaniakos agrotikos asteras 0-2
Με ήττα στο γήπεδό του έκλεισε την μαύρη αυτή χρονιά ο Καμπανιακός με σκορ 0-2 από τον πολύ καλύτερο του Αγροτικό Αστέρα.Οι φιλοξενούμενοι χρειάστηκαν μόλις 13 λεπτά για να καθαρίσουν το τρίποντο  κλείνοντας την χρονιά πολύ θετικά.
Μόλις στο 8΄ ο Προβατίδης πλασάρει τον Μπόικο για το 0-1.
Στο 13΄ επιπόλαιο λάθος του γκολκίπερ του Καμπανιακού ο Ατζαμιδάκης δεν άφησε το δώρο να πάει χαμένο και έκανε το 0-2.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν ομάδα στον αγωνιστικό χώρο σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που για άλλη μια φορά απογοήτευσαν με την εμφάνισή τους.
Δίκαιη η νίκη του Αγροτικού Αστέρα που βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον του στην κατηγορία.
Καμπανιακός:Μπόικος,Παπάζης,Αλμπάνης,Χριστοδουλίδης,Πανούσης(80΄Κουμπαρόπουλος)Βασαίτης,Χ΄΄Βασιλειάδης(70΄Κυβρακίδης)Παγωνίδης,Μπάλιος,Ρακαβίνας,Λατινόπουλος(37΄Χουζούρης).
Αγροτικός Αστέρας:Κάμπας,Ζώτος,Ζουλούμης,Γεωργιάδης,Μήτογλου,ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ,Καπρέτσος(70΄Χρήστου)Πιστόπουλος(45΄Ματζίρης)Προβατίδης(82΄Κουτούσης)Ατζαμιδάκης(82΄Ιωαννίδης).

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ VIDEO

Καμπανιακός-Αγροτικός Αστέρας Live

akouste live to  kampaniakos agrotikos asteras
Το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς και πρώτο του δευτέρου γύρου μεταξύ του Καμπανιακού και του Αγροτικού Αστέρα που θα διεξαχθεί την Κυριακή 17/12  και ώρα 15:00μμ στο γήπεδο της Χαλάστρας θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε ζωντανά μέσα από αυτή την ανάρτηση.
Στην ραδιοφωνική αυτή μετάδοση θα έχετε την ευκαιρία να ενημερώνεστε για την εξέλιξη σε όλα τα παιχνίδια του 2ου ομίλου της Γ Εθνικής.
Η ακρόαση είναι εφικτή από το σύνολο των κινητών τηλεφώνων.

Σας ευχαριστούμε και για το σημερινό Live που ήσασταν μαζί μας,αναλυτικό ρεπορτάζ και video σε λίγο σε νέα ανάρτηση.

Από νίκη σε νίκη ο Ολυμπιακός Κυμίνων

apo niki se niki o olympiakos kyminonΔείτε πως πέρασε με διπλό ο Ολυμπιακός Κυμίνων μέσα από τους Ακρίτες Συκεών.

Η Χαλάστρα στόχαστρο επιτηδείων απατεώνων

stoxastro apateonon i xalastra
Μεγάλη προσοχή,της τελευταίες ώρες επιτήδειοι απατεώνες τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους και προσπαθούν να τους αποσπάσουν χρήματα.
Τρεις περιπτώσεις με σημερινές ενοχλήσεις σε ηλικιωμένους κατοίκους της Χαλάστρας προσπάθησαν εκβιαστικά να αποσπάσουν χρήματα.
Σε μια περίπτωση τηλεφώνησαν σε ηλικιωμένη και της είπαν ότι η κόρη της χτύπησε με το αμάξι ένα κοριτσάκι το οποίο είναι νεκρό και  απαίτησαν χρήματα λέγοντας ότι είναι αστυνομικοί και προκειμένου να μην συλληφθεί της ζήτησαν 2000 euro η ότι χρυσαφικά έχει στο σπίτι.
Ενημερώστε τους οικείους σας το φαινόμενο είναι σε έξαρση λόγω των εορτών.
Δεν ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού μας σε αγνώστους,παριστάνουν υπαλλήλους ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΦΟΡΙΑΣ, και ότι άλλο βάλει ο νους σας.
Για τους επιτήδειους που τηλεφωνούν απλά κλείστε το τηλέφωνο. 

ΑΕ Καρίτσας-Καμπανιακός 0-0(vid)

ae karitsas kampaniakos 0-0
Με εκτός έδρας ισοπαλία έκλεισε τον πρώτο γύρο ο Καμπανιακός στην χειρότερη πορεία του στην Γ Εθνική.
Ο Καμπανιακός ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι κυριάρχησε σε όλες της γραμμές απέναντι σ ένα αδύναμο αντίπαλο,δημιούργησε πολλές ευκαιρίες ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος αλλά δεν έφτασε στο γκολ.
Τελικά μένει η καλή προσπάθεια που έκανε ο Καμπανιακός αφού όπως και νάχει η χρονιά χάθηκε.
ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ : Βασιλειάδης, Απ. Δαλαμήτρος, Νταντίνης, Μπουτογιάννης, Τασίδης, Τσιώμης, Μαυρίδης, Μπέης, Κυπαρίσσης, Κυρτέγος, Κωστόπουλος (85' Τροΐρης)
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ : Μπόικος, Λατινόπουλος (50' Χουζούρης), Αλμπάνης, Πανούσης, Χριστοδουλίδης, Βασαΐτης, Χατζηβασιλειάδης (70' Καραλιόλιος), Παγωνίδης (86' Καρασαββίδης), Μπάλιος, Ρακαβίνας, Παπάζης.
 Ο Καμπανιακός με αριθμούς στον πρώτο γύρο.
Στα 14 παιχνίδια  συνολικά έχει συγκεντρώσει 5 βαθμούς στον χειρότερο απολογισμό από την ίδρυση του.
Στα 14 παιχνίδια έχει 1 νίκη.2 ισοπαλίες,και 11 ήττες.
Έχει πετύχει 10 γκολ και έχει δεχθεί 27.
Την Κυριακή υποδέχεται τον Αγροτικό Αστέρα στο πρώτο παιχνίδι του δευτέρου γύρου ενώ στην συνέχεια υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος για της γιορτές των Χριστουγέννων.

Φίλιππος Αλεξάνδρειας-ΑΠΕ Λαγκαδά 2-3 (vid)

alexandreia lagkadas 2-3
Δείτε την μεγάλη νίκη της ΑΠΕ Λαγκαδά μέσα στην Αλεξάνδρεια επί του Φίλιππου με 2-3

Μακεδονικός-Μέγας Αλεξ.Τρικάλων 1-1

makedonikos megas alexandros trikalon 1-1Μοναδική ευκαιρία να αναρριχηθεί πιο ψηλά στην βαθμολογία έχασε ο Μακεδονικός στο εντός έδρας παιχνίδι του με τον Μέγα Αλέξ.Τρικάλων αφού έμεινε στο 1-1.
 Οι Νεαπολίτες ξεκίνησαν το ματς πολύ δυνατά επέβαλαν τον ρυθμό τους δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες αλλά πότε η αστοχία των επιθετικών και πότε η πολύ καλή παρουσία του τερματοφύλακα Αργυρόπουλου δεν μπόρεσε να φτάσει σ γκολ.
 Νωχελική η παρουσία των φιλοξενούμενων στο πρώτο μέρος.
 Στο 53΄ άψογη συνεργασία των ποδοσφαιριστών του Μέγα φέρνει τον Παρσόπουλο σε θέση βολής και γίνεται το 0-1 κόντρα στην ροή του αγώνα.
Ο Μακεδονικός ισοφαρίζει στο 82΄με τον Τσουκάνη.Στο 89΄ο Αργυρόπουλος ανατρέπει τον Γαρύφαλλο εντός περιοχής και δίνεται πέναλτι για τον Μακεδονικό.
 Εκτελεί ο Κανούλας για να διορθώσει το λάθος ο Αργυρόπουλος αποκρούει εντυπωσιακά.
Τελικό 1-1.
 Μακεδονικός: Γουμάγιας, Μπουλγκουρίδης, Βοσνιάδης, Τουμανίδης, Παπατζίκος, Ζαφειρίδης, Γαρύφαλλος, Διαμαντίδης, Βόσδου, Κανούλας, Τσουκάνης
 Μέγας Αλεξ.Τρικάλων : Αργυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Τερζής, Ποτουρίδης, Ζωγράφος, Καπετάνος, Τσουχαλάμ, Κουκοράκης, Παρσόπουλος, Πετκάκης, Κίτσας

Εδεσσαϊκός-Ηρακλής 0-0(vid)

edessaikos iraklis 0-0Κόλλησαν στο μηδέν Εδεσσαϊκός και Ηρακλής ένα αποτέλεσμα που ικανοποίησε και τους δυο αντιπάλους.Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και έφταναν πιο εύκολα στην εστία του Βόλτση.
 Όσο η ώρα πέρναγε ο Εδεσσαϊκός επέβαλε τον ρυθμό του και είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του. Ουσιαστικά με λίγες καλές στιγμές φτάσαμε στην λήξη του ημιχρόνου.
 Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο Σκαθαρούδης απέτυχε να σκοράρει από ευνοϊκή θέση.Στο 68΄το δοκάρι σταματά σουτ του Σαββελίδη για τον Ηρακλή ο οποίος λίγα λεπτά αργότερα 76΄μένει με παίκτη λιγότερο λόγο αποβολής του Καραντασιάδη με απ ευθείας κόκκινη.
 Στο 86΄μοναδικό τετ α τετ του Σκαθαρούδη απέκρουσε ο Βοσνιάδης και φτάσαμε στο τελικό 0-0 που δίνει στον Ηρακλή τον άτυπο τίτλο του Πρωταθλητή Χειμώνα με 30 βαθμούς.
ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ: Βόλτσης, Κούμπους, Τζατζάνας, Αβραμίδης, Χαραβατίδης, Παπαγεωργίου, Ταουσιάνης, Τσουμάγκας, Καρακούτης, Σκαθαρούδης, Καράμπελας (83΄ Κάτσιος).
 ΗΡΑΚΛΗΣ: Βοσνιάδης, Καραντασιάδης, Καστριτσεας, Ρεβυθόπουλος, Κυριακίδης, Αθανασίου Π., Αθανασίου Α., Ρόβας, Πτηνόπουλος, Παπαδόπουλος, Γκουτσίδης (46΄ Σαββελίδης – 78΄ Μούδιος).

Κινέζοι αξιοποιούν τον Αξιό ποταμό

kinezoi aksiopoioun ton axio
Πυρετωδώς ετοιμάζονται οι Κινέζοι για την εκμετάλλευση με πλοία των ποταμών Δούναβη, Μοράβα και Αξιού, δημιουργώντας έναν νέο «διάδρομο» μεταφοράς εμπορευμάτων και με έξοδο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.Το project προχωρά κανονικά με τους Σέρβους και τους Σκοπιανούς, καθώς στο πρόσφατο ταξίδι του στην ΠΓΔΜ ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης ενημερώθηκε για το όλο σχέδιο και τις εξελίξεις από τον πρόεδρο της γείτονος Γκιόργκε Ιβάνοφ.
 Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ιβάνοφ στον κ. Μπουτάρη, οι Κινέζοι έχουν μελετήσει το έργο, τα σημεία που είναι αβαθή, το σύστημα μετατόπισης των πλοίων, όπως συμβαίνει και στη Διώρυγα του Σουέζ, ακόμα και το μήκος που πρέπει να έχουν τα πλοία για να μπορούν να πλέουν στους ποταμούς. Μάλιστα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης έχει ενημερώσει για το θέμα και τις εξελίξεις τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλο, τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα καθώς και τον πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
 «Είναι τεράστιας σημασίας έργο, από το οποίο πρέπει να επωφεληθεί η χώρα και φυσικά η Θεσσαλονίκη» είπε χαρακτηριστικά στη «δημοκρατία» ο κ. Μπουτάρης. Το έργο υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου 15 δισ. δολάρια και θα έχει συνολικό μήκος 650 χιλιόμετρα που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το Βελιγράδι και την κεντρική Ευρώπη μέσω των ποταμών Αξιού, Μοράβα και Δούναβη, δημιουργώντας νέα δεδομένα στη μεταφορά εμπορευμάτων και ανθρώπων.
 Το έργο υπολογίζεται ότι θα κατασκευαστεί σε δέκα χρόνια και το μεγαλύτερο μέρος του είναι στη Σερβία (346 χιλιόμετρα) και στην ΠΓΔΜ (275 χιλιόμετρα). Στο ελληνικό έδαφος βρίσκονται περίπου 73 χιλιόμετρα, καταλήγοντας φυσικά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Το kampaniasports έφερε το θέμα στην επιφάνεια εδώ και αρκετό καιρό δείτε εδώ

Βιντεοσκόπησε τον θάνατό του(vid)

vinteoskopise ton thanato touΚάμερα κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές ενός κινέζου rooftopper. Ο άτυχος 26χρονος Γου Γιονγκνίνγκ προσπάθησε να κάνει pull-ups κρεμασμένος από τον κορυφή ενός 62όροφου ουρανοξύστη, όμως απέτυχε και έχασε τη ζωή του.Όπως φαίνεται κρεμιέται στο κενό και κάνει pull-ups, ωστόσο κάποια στιγμή παλεύει για να κρατηθεί και εν τέλει πέφτει. Το άψυχο σώμα του βρέθηκε σε μια βεράντα, 14 μέτρα πιο κάτω, από έναν καθαριστή παραθύρων.

Σκληρές εικόνες

Κλέβει της εντυπώσεις ο Ηρακλής στο φινάλε του πρώτου γύρου

klevei entyposeis o iraklis
Μ αυτά και μ αυτά φτάσαμε στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου στον 2ο όμιλο της Γ Εθνικής με την ομάδα του Ηρακλή να κλέβει της εντυπώσεις.Ο Γηραιός στο κλείσιμο του πρώτου γύρου δίνει δύσκολο παιχνίδι στην Έδεσσα με τον ανεβασμένο Εδεσσαϊκό τόσο ψυχολογικά όσο και αγωνιστικά. Με οποιοδήποτε αποτέλεσμα ο Ηρακλής παίρνει τον τίτλο του Πρωταθλητή Χειμώνα.
 Ο τρίτος στην βαθμολογία Μακεδονικός αν και νεοφώτιστος μας δείχνει ότι μπορεί και με τυχόν νίκη αύριο στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Μέγα Αλεξ.Τρικάλων θα φτάσει στους 27 βαθμούς που τον βάζει για τα καλά στο παιχνίδι ανόδου.
Μεγάλο παιχνίδι και στο Κιλκίς με τον Κιλκισιακό να υποδέχεται τον Πιερικό με της δυο ομάδες να διψούν για βαθμούς.Ο Αλμωπός μετά το πατατράκ της προηγούμενης αγωνιστικής με την εντός έδρας βαριά ήττα από τον Κιλκισιακό αγωνίζεται με τον ΑΟ Καρδίας εκτός έδρας αλλά χωρίς φιλάθλους των γηπεδούχων λόγω της τιμωρίας από την ΕΠΟ.
Με δεύτερη συνεχόμενη ήττα ο Αλμωπός απομακρύνεται από της πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα,ενώ οι γηπεδούχοι έχουν άμεση ανάγκη βαθμών.Στον Εύοσμο ο Αγροτικός Αστέρας έχει δύσκολο έργο απέναντι σ ένα καλό αντίπαλο όπως είναι η ομάδα της Νάουσας.Με δεύτερη συνεχόμενη ήττα οι Πράσινοι του Ευόσμου θα έχουν πρόβλημα,ενώ σε περίπτωση νίκης θα κάνουν καλές γιορτές φτάνοντας τους 21 βαθμούς.
Στην Αλεξάνδρεια ο Φίλιππος υποδέχεται την ΑΠΕΛ με μοναδικό σκοπό τους τρεις βαθμούς,αλλά οι Λαγκαδιανοί καθώς επιστρέφουν και Ταχματζίδης και Αγγελούδης,είναι ικανοί για το τρίποντο που θα τους φέρει πιο κοντά στην κορυφή.
Στο ντέρμπι των ουραγών η ΑΕ Καρίτσας υποδέχεται τον Καμπανιακό.
Ρεπό έχει ο Αρης Παλαιοχωρίου.

Αλμωπός Αριδαίας-Κιλκισιακός 0-3 (vid)

aridaia kilkisiakos 0-3
Ο Αλμωπός Αριδαίας της ευκαιρίες ο Κιλκισιακός τα γκολ,αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Δείτε το ενδιαφέρον video.

Αναγέννηση Προχώματος-Ντίνος Κούης 2-3 (vid)

proxoma ntinos kouis 2-3Την τρίτη του συνεχόμενη νίκη πέτυχε η ομάδα Ντίνος Κούης αυτή την φορά σε εκτός έδρας παιχνίδι μέσα στο Πρόχωμα επί της τοπικής Αναγέννησης με σκορ 2-3.
Δείτε της καλύτερες στιγμές και τα γκολ της συνάντησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο kampaniasports.gr.

Δήμαρχος Δέλτα Μίμης Φωτόπουλος:Δεν αποδεχόμαστε τα εύκολα λέμε και ξελέμε

diloseis dimarxou delta
Με αφορμή την εκπόνηση νέου σχεδίου για την ανάπλαση της ΔΕΘ στον ίδιο χώρο ο Δήμαρχος Δέλτα Κος Μίμης Φωτόπουλος εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι απαιτείται Πολιτική βούληση σ αυτό το σοβαρό θέμα της ΔΕΘ και μάλιστα θυμίζει σε όλους εξαγγελίες Πρωθυπουργών για την εγκατάσταση της ΔΕΘ στην Σίνδο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση.
Σεβόμαστε το έργο του κ. Νικηφορίδη αλλά και την προσφορά της διοίκησης της ΔΕΘ, ωστόσο αμφισβητούμε ευθέως τις απόψεις οι οποίες προβάλλονται τελευταία σχετικά με το μέλλον του εθνικού εκθεσιακού φορέα, 15 χρόνια μετά την πρώτη απόφαση χωροθέτησης στη Σίνδο.
 Θυμίζουμε ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η υλοποίηση μιας απόφασης που προβλέπει μεταφορά της ΔΕΘ στη Σίνδο και προαναγγέλθηκε από έναν πρωθυπουργό το 2002 ( από τότε υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη για τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ στη Σίνδο, που εκπονήθηκε ενόψει διεκδίκησης της EXPO 2008), εξαγγέλθηκε από δύο πρωθυπουργούς (2009 και 2010), ανακοινώθηκε την ίδια χρονιά από έναν μέλλοντα πρωθυπουργό. Είναι δε μια απόφαση που ελήφθη μετά από μια πρωτόγνωρη συμμετοχική διαδικασία για τη Θεσσαλονίκη, υπό επιτροπή με πρόεδρο τον τότε Υπουργό Μακεδονίας Θράκης.
Σημειωτέον ότι στην επιτροπή συμμετείχαν η Περιφέρεια, η τότε Νομαρχία, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η ΔΕΘ, η HELEXPO, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού, τα Επιμελητήρια και το ΤΕΕ-ΤΚΜ.Είναι μια θέση που προκρίθηκε μεταξύ 12 επιλογών από όλη την επικράτεια της Θεσσαλονίκης, από το Λαγκαδά ως τη Ν. Μηχανιώνα. Είναι μια επιλογή που θα είναι ωφέλιμη για ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη με τη μητροπολιτική της διάσταση και επομένως δεν θα πρέπει να βλέπουμε εμπόδια σε αυτήν αλλά -επιτέλους- λύσεις (σε θέματα όπως η συγκοινωνιακή σύνδεση –μετρό, προαστιακός, αστική συγκοινωνία).
Εμείς, οι κάτοικοι του Δήμου Δέλτα, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τα εύκολα «λέμε και ξελέμε» οποιουδήποτε σε οτιδήποτε αναπτυξιακό αφορά την περιοχή μας. Η μεγάλη μας πόλη πρέπει να πάψει να αντιμετωπίζει το Δήμο Δέλτα και τη δυτική της πλευρά ως χώρο εναπόθεσης όλων των προβλημάτων της.
Και πρέπει να τον εντάσσει πάντοτε στη λογική της Θεσσαλονίκης του μέλλοντος. Γιατί δεν θα κουραστώ να το λέω: μόνο αν αντικρίσουμε και σχεδιάσουμε τη Θεσσαλονίκη στη μητροπολιτική της διάσταση, δηλαδή στο χώρο όπου οι σύγχρονοι άνθρωποι της ζουν κι εργάζονται, μόνο τότε θα μπορέσουμε να κληροδοτήσουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη στις επόμενες γενιές.
 Όσο για εκείνους που προβάλλουν το κόστος, είναι προφανές ότι κάθε εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι πρόχειρη. Αλλά κυρίως, εκείνο που έλειψε αυτά τα 15 χρόνια και απαιτείται και σήμερα είναι μόνο η πολιτική βούληση. Τίποτε άλλο».

Τέλος ο Γιώργος Φοιρός από τον Αγροτικό Αστέρα

telos o foiros apo ton agrotiko asteraΜετά την εντός έδρας ήττα από τον Μακεδονικό οι άνθρωποι του Αγροτικού Αστέρα αποφάσισαν να δώσουν τέλος στην συνεργασία τους με τον προπονητή Γιώργο Φοιρό.
Αναλυτικά η λυτή ανακοίνωση.
Κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΠΜΑΣ Αγροτικός Αστέρας αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Φοιρό, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία

Τεράστια επιτυχία η φιλανθρωπική εκδήλωση της Χαλάστρας

terastia epityxia i filanthropiki ekdilosi
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργάνωσε ο σύλλογος γυναικών !!ΧΑΛΑΙΣΤΡΗ!! της Χαλάστρας.
Από νωρίς το πρωί  πλήθος Χαλαστρινών και όχι μόνο επεσκέφθησαν τον χώρο εκδήλωσης(ΕΠΑΛ) και πήραν μέρος στις λαχειοφόρος κληρώσεις ενισχύοντας την προσπάθεια του συλλόγου.
Ο Δήμαρχος Δέλτα Κος Φωτόπουλος,ο Αντιπεριφεριάρχης  Κος Γιουτίκας,Πατέρες της εκκλησίας,Αντιδήμαρχοι,πρώην Δήμαρχοι,Νομαρχιακοί σύμβουλοι,η φιλαρμονική του Δήμου,η παιδική χορωδία,και πάρα πολλοί πολίτες έδωσαν το παρών σ αυτή την εκδήλωση που γίνετε για 28η χρονιά στην Χαλάστρα.
Το kampaniasports ήταν στην εκδήλωση την οποία θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από την xalastra TV σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί σύντομα.
Πλούσιο φωτογραφικό υλικό στην σελίδα μας στο facebook  εδώ

Ακρίτες Συκεών-Ομόνοια Σίνδου 2-2

akrites sykeon omonoia sindou 2-2Μπορούσε και το διπλό η Ομόνοια Σίνδου στο εκτός έδρας παιχνίδι με τους Ακρίτες Συκεών.
Αν και βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ με τέρμα που πέτυχε ο Κώστας Σιαντρόπουλος (6΄) βρήκε της δυνάμεις να ανατρέψει το σκορ μέχρι την λήξη του ημιχρόνου.
Πρώτα ισοφάρισε με τον Αρουτίδη 25΄και στο 40΄ο Καρανδρέας έφερε την ανατροπή του σκορ.
1-2 αποτέλεσμα ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι στο 55΄ έφτασαν στην ισοφάριση με τον Μυλωνά.
Από εκεί και ύστερα η Ομόνοια δημιούργησε ευκαιρίες αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στο γκολ και έτσι το παιχνίδι τέλειωσε 2-2.
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ : Τοπαλίδης, Μεταλίδης (38’Παπαγιαννόπουλος), Μυλωνάς, Θεοδωρίδης (53’ Βούλτσιος), Σαββατιανός,Νταλακούδης, Χατζηζήσης (85’ Πετρίδης), Okriashvili, Καμπεράι, Σιαντρόπουλος,Παπαδόπουλος .
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ : Αζόβ, Τσαπνίδης, Μποχώνης, Κοτσιάς,Κασιτερίδης, Παναγιώτη, Παραστατίδης (73’ Τσιαλμάς), Σπαχής, Αρουτίδης,Καρανδρέας, Σολωμονίδης (66’ Κατσαντώνης).

Ηρακλής Αμπελοκήπων-Θερμαϊκός Θέρμης 2-2 (vid)

iraklis ampelokipon thermaikos thermis 2-2
Την ευκαιρία να κάνει διαφορά στον βαθμολογικό πίνακα έχασε ο Ηρακλής Αμπελοκήπων αφού βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-0 στο παιχνίδι με τον Θερμαϊκό Θέρμης.Ο Σακαλής στο 42΄ και ο Αθανασιάδης στο 48΄ ήταν οι σκόρερ του Ηρακλή.Η αντίδραση του Θερμαϊκού ήταν εντυπωσιακή, αφού μέσα σε 10΄ έφερε το ματς στα ίσια. Ο Κράββαρης στο 65΄ και ο Καρατζάς στο 75΄διαμόρφωσαν το τελικό 2-2.
Ηρακλής Αμπελοκήπων : Νιάνιος, Γεωργιάδης, Σακκαλής, Αθανασίου, Παναγιωτίδης, Καρασταύρου, Σπάσης, Τσούκλης, Ανδριόπουλος, Γκιάλης, ΑθανασιάδηςΑγωνίστηκαν επίσης οι Σαββαΐδης, Μπετσάκος, Σαμανίδης και Διονύσης
Θερμαϊκός Θέρμης : Μπαντής, Αχαλινόπουλος Λ., Τρόκας, Καρατζάς, Μαυρομάτης, Στεφανίδης, Σαράφογλου, Μπικιάρης Ν., Αχαλινόπουλος Κ., Φούσκας, ΚράββαρηςΑγωνίστηκαν επίσης οι Αμανατίδης και ΧαραλαμπίδηςVIDEO

Αξιός Ανατολικού-Δόξα Ρετζικίου 3-0 (vid)

axios anatolikou retziki 3-0Επιστροφή στις νίκες για τον Αξιό Ανατολικού,και σημαντικό τρίποντο ύστερα από την επικράτηση με σκορ 3-0 της Δόξας Ρετζικίου.
Στο 20΄ο Κιόσε  άνοιξε το σκορ για τους πράσινους,ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Κούπι έκανε το σκορ 2-0 που ήταν και αποτέλεσμα ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μπουν στο ματς χωρίς αποτέλεσμα.
Στο 90+1 ανατροπή του Alex Kopaci και ο διαιτητής δίνει το καθαρό πέναλτι.
Εκτελεί ο Τανούρκας και κλείνει το σκορ στο 3-0.
Αξιός Ανατολικού: Γεωργόπουλος, Κούπι, Βέρρος, Δελής,Λούλας, Τανούρκας, Κοπάτσι Α. , Γκαμανάς, Τσιφλιτζής, Κοπάτσι Αλ. , Κιόσε
Δόξα Ρετζικίου: Λαμπράκος, Μήττας, Παναγιωτίδης, Πισάς,Κλαδάκης, Δρίζης, Δένης, Τάσι, Ανδρονικίδης, Ταμπούρης, Ταλιαδούρος

Ολυμπιακός Κυμίνων-ΓΣ Ηλιούπολης 3-0 (vid)

olympiakos kyminon gs ilioupolis 3-0
Σε καλό φεγγάρι συνεχίζει ο Ολυμπιακός Κυμίνων και ύστερα από καλή εμφάνιση επικράτησε του ουραγού ΓΣ Ηλιούπολης με 3-0.
Δείτε της καλύτερες στιγμές και τα γκολ της συνάντησης.

Ηρακλής--Φίλιππος Αλεξάνδρειας 2-0

iraklis filippos alexandreias 2-0
Νίκη που ισοδυναμεί με την κατάκτηση της κορυφής πέτυχε ο Ηρακλής με αντίπαλο τον Φίλιππο Αλεξάνδρειας.
Μπορεί με την έναρξη του παιχνιδιού ο Γηραιός να προσπάθησε να αιφνιδιάσει τους αντιπάλους το γκολ όμως δεν ήρθε αν και ήταν καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο.
Στο δεύτερο μέρος τα πράγματα άλλαξαν αφού νωρίς στο 49΄ ο Παπαδόπουλος δίνει ασίστ στον Ρόβα και αυτός ανοίγει το σκορ.
Πέντε λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι σφραγίζουν την νίκη με το δεύτερο γκολ του Ρόβα.
Μετά το 2-0 ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε και το τελικό σφύριγμα βρίσκει τον Ηρακλή να πιάνει την κορυφή της βαθμολογίας για πρώτη φορά.
Ηρακλής : Καραντασιάδης, Καστριτσέας, Ρεβυθόπουλος,Κυριακίδης (74΄ Κριτσιάνης), Π. Αθανασίου (46΄ Κρυστάλλης), Α. Αθανασίου,Πτηνόπουλος, Υφαντίδης (46΄ Γκουτσίδης), Παπαδόπουλος, Ρόβας (63΄ Μούδιος).Φίλιππος Αλεξάνδρειας : Καρακούτσης, Πιπιλιάρης,Κωτσιόπουλος, Πέικος, Αργυρίου (63΄ Τάχος), Καρατζάογλου, Αβραμόπουλος (85΄Ταλαίπωρας), Σκλιοπίδης, Σκοπελίτης, Μυλωνάς (74΄ Κούγκουλα), Μπενίσκος (15΄Δαδάκος).

Καμπανιακός-Εδεσσαϊκός 1-2 (vid)

kampaniakos edessaikos 1-2
Πέρασε δύσκολα από την Χαλάστρα ο Εδεσσαικός επικρατώντας του Καμπανιακού με 1-2.
Στο πρώτο μέρος οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και μόλις στο 4΄ άνοιξαν το σκορ με τον Ταουσάνη.Στο 30΄ο Καράκουτης έστειλε την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα του Μπόικου κάνοντας το 02.0-2 τελείωσε το ημίχρονο .
Στο δεύτερο μέρος και ιδιαίτερα μετά το 60΄η απόδοση του Εδεσσαϊκού έπεσε με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν ρυθμό και να αρχίζουν να έχουν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους.
Από εκεί και ύστερα δεν είδαμε παιχνίδι αφού συνέχεια κάποιος ποδοσφαιριστής του Εδεσσαϊκού ήταν πεσμένος στο χορτάρι.Μεγάλη ευκαιρία στο 90+1 από τον Καλογιάννη όταν το σουτ που επιχείρησε από το ύψος του πέναλτι απέκρουσε δύσκολα ο Βόλτσης.Τελικό Καμπανιακός Εδεσσαϊκός 1-2.Καμπανιακός:Μπόικος,Παπάζης,Αριζάνης,Πανούσης,Κουμπαρόπουλος,Κυβρακίδης,Λατινόπουλος,Παγωνίδης,Χ''Βασιλειάδης,Ρακαβίνας,Χουζούρης.Έπαιξαν  Καλογιάννης,Αλμπάνης,Καρασαββίδης.Εδεσσαικός:Βόλτσης,Αβραμίδης,Χαραβητίδης,Κιόρτσης,Κούμπους,Παπαγεωργίου,Ταουσάνης,Καράκουτης,Καράμπελας,Σκαθαρούδης.Έπαιξαν Γολιδόπουλος,Ουζούνης,Κάρτζιος,Ιωσιφίδης.video  Δείτε τα γκολ της συνάντησης

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *