ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Κώστας Γιουτίκας: 275 νέες άδειες πλανόδιου εμπορίου

kostas giouyikas
Πράσινο φως» για την απόδοση 275 αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε άνεργους, «ανάβει» η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εισηγήθηκε, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, τη χορήγηση 275 αδιάθετων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του έτους 2016, δικαιούχοι των οποίων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλειστικά άνεργοι πολίτες.Συγκεκριμένα πρόκειται για 157 άδειες σε πλανόδιους για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, μεταξύ των οποίων και τα άνθη, προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και 118 άδειες για την πώληση βιομηχανικών προϊόντων.Στόχος του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Γιουτίκα με την απόδοση των αδιάθετων αδειών του προηγούμενου έτους, είναι, πέραν από τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την άσκηση βιοποριστικής δραστηριότητας από πολίτες που έως τώρα είναι άνεργοι, η εξάλειψη του παρεμπορίου, η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στο χώρο του υπαίθριου εμπορίου εντός των γεωγραφικών ορίων της Κεντρικής Μακεδονίας, η δραστηριοποίηση νόμιμων πωλητών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού.Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για ανάλογους λόγους, προχώρησε στην απόδοση 116 κενών θέσεων σε λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σε επαγγελματίες και παραγωγούς που έχουν μεν νόμιμες άδειες, αλλά είχαν κατοχυρωμένες θέσεις σε μερικές μόνο λαϊκές αγορές, με συνέπεια ν’ αξιοποιούν την άδεια τους μερικώς, για ορισμένες μόνο ημέρες της εβδομάδας.Σημειώνεται ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, η Αντιπεριφέρεια θα προχωρήσει στην απόδοση 400 και πλέον κενών θέσεων που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία «χαρτογράφησης» της υφιστάμενης εικόνας στις 91 λαϊκές αγορές του νομού Θεσσαλονίκης, σε παραγωγούς και επαγγελματίες.Όσοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές θα κληθούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους είτε για την κατοχύρωση θέσεων, είτε για τη βελτίωση θέσεων που ήδη κατέχουν.Εξάλλου, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εισηγήθηκε την τροποποίηση του άρθρου 14 του Κανονισμού Λειτουργίας για τις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ώστε να διευκολύνει παραγωγούς και επαγγελματίες στην έκδοση και ανανέωση των αδειών τους.
« PREV
NEXT »