Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ΕΠΣ Μακεδονίας

geniki syneleysi i epsm
Η ΕΠΣΜ σας καλεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων - μελών της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 και ώρα 19.30, στην αίθουσα διαλέξεων «Αλέξανδρος Παπαδόπουλος» του αθλητικού κέντρου της Ε.Π.Σ.Μ., στη Μίκρα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:1.- Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων εγγράφων. Νομιμοποίηση αντιπροσώπων.2.- Εκλογή δύο γραμματέων - πρακτικογράφων.3.- Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.4.- Ανάγνωση και έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου (διοικητικός απολογισμός) περιόδου από 01-05-2015 μέχρι 31-05-2016.5.- Ανάγνωση και επικύρωση ισολογισμού έτους 2015 και οικονομικού απολογισμού περιόδου από 01-04-2015 μέχρι 31-12-2015 και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.6.- Έγκριση προϋπολογισμού της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας για το έτος 2017.7.- Λήψη αποφάσεων σε προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ.Μ. που δεν αφορούν σε τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού της.Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του όλου αριθμού των σωματείων - μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, ΤΕΤΑΡΤΗ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων - μελών που θα παραβρεθούν.
ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ
Κάθε σωματείο θα εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση με δύο (2) αντιπροσώπους, ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό, οι οποίοι πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Μ., να είναι μέλη του σωματείου, χωρίς να εξαιρούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του.Οι αντιπρόσωποι των σωματείων - μελών νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ.Μ. { με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@epsm.gr ή με τηλεομοιοτυπία (2310229874) ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Μ., (Τσιμισκή 31, 2ος όροφος), } του ειδικού πληρεξούσιου εγγράφου (το στέλνουμε μαζί με την πρόσκληση), το αργότερο μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουνίου 2016.Προτάσεις σωματείων για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν έγκαιρα με έγγραφο στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Μ. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η σύγκλιση της συνέλευσης.ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Από την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 θα διανέμεται από τα γραφεία της Ε.Π.Σ.Μ. έντυπο, με περιεχόμενο:α. τον διοικητικό απολογισμό της παραγρ. 4 της παραπάνω πρόσκλησης,β. τον ισολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό της παραγρ. 5,γ. τον προϋπολογισμό της παραγρ. 6 καιδ. τους βαθμολογικούς πίνακες της αγωνιστικής περιόδου 2015 - 2016 των πρωταθλημάτων αρμοδιότητας Ε.Π.Σ.Μ..Οι αντιπρόσωποι των σωματείων μπορούν να παραλάβουν το έντυπο ώστε να είναι ενημερωμένοι για τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης.
« PREV
NEXT »