ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Πότε αρχίζουν τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΜ

pote arxizoun ta protathlimata tis epsmΑρχίζουν σιγά σιγά οι ομάδες να υλοποιούν τον σχεδιασμό τους για την νέα ποδοσφαιρική χρονιά 2015-2016.Σας θυμίζουμε κάποιους βασικούς κανόνες συμμετοχής στο πρωτάθλημα.
α) Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στα παραπάνω πρωταθλήματα πρέπει, υποχρεωτικά, να υποβάλουν συμπληρωμένη, με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, την έντυπη δήλωση συμμετοχής που τους δίνεται με μέριμνα της Ε.Π.Σ.Μ., στις παρακάτω ημερομηνίες
:• Τα σωματεία της Α1 και Α’ Ερασ. κατηγορίας το αργότερο μέχρι 29.07.2015• Τα σωματεία της B’ και Γ’ Ερασ. κατηγορίας το αργότερο μέχρι 05.08.2015
β) Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να καταβληθεί στην Ε.Π.Σ.Μ. ως ετήσια συνδρομή του σωματείου και ως δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρωτάθλημα συνολικά το ποσό των 300,00 euro για την Α1 Ερασιτεχνική, των 250,00 euro για την Α’ Ερασιτεχνική, των 200,00 euro για τη Β’ Ερασιτεχνική και των 180,00 euro για τη Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία.
γ) Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής είναι υποχρεωμένα να τακτοποιήσουν κάθε οικονομική εκκρεμότητα με την ΄Ενωση από τυχόν οφειλές τους, σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγρ. 7 του Κ.Α.Π. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής.
δ) Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης και, επιπλέον, κατατίθεται δήλωση σωματείου περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της F.I.F.A., της U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο.2. Η μη συμμόρφωση σωματείου με τις παραπάνω υποχρεώσεις του άρθρου 1 (παράγρ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄), όπως και η αποδοχή των όρων της προκήρυξης με επιφύλαξη, συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει το άρθρο 7 του Κ.Α.Π. (αποκλεισμός και υποβιβασμός του σωματείου στην αμέσως κατώτερη κατηγορία).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία έναρξης των αγώνων των πρωταθλημάτων ορίζεται το Σαββατοκύριακο 5 - 6 Σεπτεμβρίου 2015 για την Α1 Ερασ. Κατηγορία, Το Σαββατοκύριακο 19 - 20 Σεπτεμβρίου 2015 για την Α’ και τη Β’ Ερασ. Κατηγορία και το Σαββατοκύριακο 3 - 4 Οκτωβρίου 2015 για τη Γ’ Ερασ. Κατηγορία.
Η Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης των παραπάνω ημερομηνιών εφόσον κρίνει ότι το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι.
« PREV
NEXT »